شش تور فناورانه برای رفع مشکلات شهر

نشست مدیران شهری با مجموعه‌های دانش‌بنیان، مراکز خلاق و شتاب‌دهنده اصفهان برگزار شد
نشست صمیمانه مدیران شهری با مجموعه‌های دانش‌بنیان، مراکز خلاق و شتاب‌دهنده در اداره ارتباط با صنایع و شــرکت‌هــای دانــش‌بنیــان شهرداری اصفهان در ارگ جهان‌نما برگزار شد.
 

باغ‌شهر دیروز؛ بیابان امروز

صنایع آلاینده و خشکی زاینده‌رود امنیت غذایی اصفهان را تهدید می‌کند

در تمامی دنیا برای امنیت غذایی بـــرنــــامــــه‌ریــــزی‌هــای صــدســــالـــــه و صدوپنجاه‌ساله کرده‌اند. آمریکا 15 برابر جمعیتش غله تولید می‌کند. 

صفحه‌ها

اشتراک در اصفهان زیبا RSS