میدان نقش جهان چقدر سرزندگی شهری دارد؟

نگاهی به اجرای شاخص‌های زیست شبانه در میدان نقش جهان اصفهان

مقاله‌ای با عنوان «سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش جهان اصفهان با تأکید بر امنیت پایدار شهری» در تابستان 98 در فصلنامه شهر پایدار منتشر شده که نکات جالبی را درباره ظرفیت‌های میدان نقش جهان اصفهان در زمینه زیست شبانه بیان کرده است. نویسندگان در بخشی به تعریف مفهوم سرزندگی شهری پرداخته و می‌نویسند: «سـرزندگی شــهری یعنــی ظرفیـت شـهر برای پاسخ دادن و انطباق با شرایط. فضایی سرزنده است که در دامنه وسیعی از روز، انواع افراد به اختیار خود و نه از روی اجبار لحظاتی را در فضا سپری نمایند؛ به عبارت دیگر فضا بایـد به گونه‌ای باشد که مردم بیایند و بمانند.»

کاغذ زیر منگنه گرانی!

محمدعلی انصاری‌پور، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران اصفهان، در گفت‌و‌گو با اصفهان‌زیبا: قیمت کاغذ در یک سال گذشته با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است

کاغذ دوباره گران و نایاب شد! گرانی که مختص امروز نیست و سه سال پیش، یعنی اوایل سال 97 نیز اتفاق افتاد و باعث تعطیلی و نیم‌تعطیل‌شدن بسیاری از نشریه‌های چاپی در کشور شد؛ به‌طوری‌که اگر در آن موقع قیمت کاغذ روزنامه در بازار کیلویی دوهزار و 200 تومان بود، این رقم به‌سرعت نجومی رشد کرد و در اواخر 1398 به کیلویی هشت‌هزار تومان رسید. حالا، اما دوباره مطبوعات زیر منگنه گرانی و نایابی کاغذ قرار گرفته‌اند و خبرهای خوبی از گوشه‌وکنار در رابطه با بقای عمر آن‌ها شنیده نمی‌شود.

حواشی ادامه‌دار یک هیئت

مجمع فوق‌العاده هیئت موتورسواری فعلا ملغا شد

انــتــخابــات هــیئت مــوتــورســواری و اتومبیل‌رانی استان اصفهان ششم خرداد برگزار شد که طی آن در دور اول، ابوالفضل توکلی چهار رأی، ایمان زیرک شش رأی و شاه‌زمانی هفت رأی را به خود اختصاص دادند که نتیجه به دور دوم رسید. در این دور شهرام شاه‌زمانی با کسب نه رأی در مقابل هشت رأی ریاست هیئت برای چهار سال آینده را در اختیار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در اصفهان زیبا RSS