12900میلیارد تومان برای اداره اصفهان

شهردار اصفهان بودجه پیشنهادی 1401 را به شورای شهر تقدیم کرد

بـیـســت‌وشـشـمـیـن جـلـسـه عـلـنـی ششمین شورای اسلامی شهر اصفهان روز گذشته برگزار شد. در این جلسه شهردار اصفهان بودجه پیشنهادی سال 1401 را به شورای شهر تقدیم کرد. علی قاسم‌زاده ضمن ارائه توضیح‌هایی درباره روند تدوین بـودجـه و اولـویـت‌هــای درنظرگرفته‌شده برای آن، از اعضای شورا خواست تا اگر در تدوین بودجه موضوع حائز اهمیتی ازقلم‌افتاده، یادآوری شود. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز خبر داد که روند بررسی بودجه پیشنهادی از سوی اعضای شورا نهایتا تا 22 بهمن به اتمام می‌رسد و شورا نظر نهایی خود را دراین‌باره اعلام خواهد کرد.

بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان، یکشنبه بیست و ششم دی ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.
در این جلسه علی قاسم زاده شهردار اصفهان بودجه سال 1401 را تحویل شورا شهر اصفهان داد . 

صفحه‌ها

اشتراک در اصفهان زیبا RSS