گردشگری، نظام تئوریک می‌خواهد

گردشگران نکات جالب و هیجان انگیز از مقصد ‌طلب می‌کنند

گردشگری مانند هر دانش دیگری نیازمند آن است که روش‌های تدریس، متون تدریس و به طور کلی رویکرد بدان دانش بنا به مقتضای زمان اصلاح شود. یک دلیل آن که هر روزه شاخه‌های تازه ای بر این دانش روییده و شعبه نویی متولد می‌شود. گردشگری رویداد، گردشگری پزشکی، گردشگری هیجان، گردشگری جنگ، گردشگری روستایی و ... بخشی از این پراکندگی هستند. شهری همچون اصفهان که قطب گردشگری ایران است، باید حداکثر تلاش خود را به کار بگیرد تا ظرفیت‌های مختلف گردشگری را پوشش داده و فقط به یک یا دو نوع گردشگری (گردشگری فرهنگی یا طبیعت) اکتفا نکند.

گهی پشت به کرسی و گهی کرسی به پشت

گفتاری در باب حکمت فردوسی در شاهنامه اش

امانت

محمدامین ریاحی در کتاب «فردوسی»‌ حکمت فردوسی را «نبرد میان خیر وشر» می‌داند و «مبارزه پهلوانان با چرخ.»
ورود به موضوع حکمت فردوسی، به دلیلی که خواهم گفت، مسئله‌ای را پیش می‌کشد که بیشتر شاهنامه‌پژوهان بدان پرداخته‌اند: امانت‌داری فردوسی به منابع پیش از خودش.

افت قیمت شاید شش ماه تا یک سال دیگر !

کاهش نرخ ارز، تأثیرات یکسانی بر قیمت کالاها ندارد

هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها کمبود برخی کالاهای اساسی همچون روغن نیز برای مردم دردسرساز شد. تاجایی که در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها روغن به میزان کمتری نسبت به گذشته عرضه شد و البته قیمت این کالا نیز روند افزایشی به خود گرفت. سایر کالاهای اساسی نیز مشمول این افزایش قیمت شده‌اند. علاوه بر اینکه این گرانی‌ها برای مردم ملموس شده، گزارش نهادهای رسمی‌از روند تغییر قیمت‌ها گواه براین ادعاست.

صفحه‌ها

اشتراک در اصفهان زیبا RSS