تصاویر

نخستین حراجی آثار فاخر هنری روز جمعه یکم بهمن ماه در هتل عباسی اصفهان برگزار شد .
در این نمایشگاه 59 اثر به ارزش تقریبی مجموع 31 میلیارد و 250 تومان وجود داشت که در کل 41 اثر با مبلغ 22 میلیارد و 850 میلیون تومان به فروش رفت که عمده آن توسط خانمی که گویا از فرد پشت تلفن دستور خرید و قیمت می گرفت خریداری شد .