تصاویر

آیین تکریم و معارفه مدیران کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر، مدیر کل بازرسی، معاون اقتصادی مالی و معاون شهرسازی شهرداری اصفهان با حضور شهردار ، رئیس و اعضا شورای اسلامی شهر و مدیران شهری اصفهان برگزار شد.
با حکم شهردار اصفهان "مهدی سلطان آقایی" به سمت مدیرکل حوزه شهردار، "محسن زمانی " به عنوان مدیر کل بازرسی، "محسن رنجبر" به عنوان معاون مالی اقتصادی و "وحید مهدویان" به سمت معاون فنی و شهرسازی شهرداری اصفهان منصوب شدند.