آپ

کلاه رسیدساز بر سر کاسبان اصفهانی

رسیدهای پرداخت جعلی چطور رایج شده‌اند؟

«دانلود نرم‌افزار رسیدساز اندروید»؛ با واردکردن این عبارت در موتورهای جست‌وجوی اینترنت به انبوهی از لـیـسـت‌هـــای دانـلـود بـرمی‌خورید؛ نرم‌افزارهایی تخصصی درزمینه ساخت رسیدهای جـعـلـی پـرداخـت. ایــــن نرم‌افزارها رسیدهای پرداخت وجه را شـــبـیـه به رســــیـدهــای پــرداخــت اپلیکیشن‌هایی مانند آپ با مشخصات کاملی شامل شماره ارجاع و حتی نام صاحب کارت مقصد می‌سازند! این نرم‌افزارها تا چند سال قبل با هدف شوخی استفاده می‌شد؛ ولی به راهی برای کلاهبرداری تبدیل شد. امروز در بازار شهر اصفهان بسیاری از بازاریان فریب انواع مختلفی از نرم‌افزارهای رسیدساز را خورده‌اند.

رسیدهای پرداخت جعلی چطور رایج شده‌اند؟

کلاه رسیدساز بر سر کاسبان اصفهانی

رسیدهای پرداخت جعلی چطور رایج شده‌اند؟

«دانلود نرم‌افزار رسیدساز اندروید»؛ با واردکردن این عبارت در موتورهای جست‌وجوی اینترنت به انبوهی از لـیـسـت‌هـــای دانـلـود بـرمی‌خورید؛ نرم‌افزارهایی تخصصی درزمینه ساخت رسیدهای جـعـلـی پـرداخـت. ایــــن نرم‌افزارها رسیدهای پرداخت وجه را شـــبـیـه به رســــیـدهــای پــرداخــت اپلیکیشن‌هایی مانند آپ با مشخصات کاملی شامل شماره ارجاع و حتی نام صاحب کارت مقصد می‌سازند! این نرم‌افزارها تا چند سال قبل با هدف شوخی استفاده می‌شد؛ ولی به راهی برای کلاهبرداری تبدیل شد. امروز در بازار شهر اصفهان بسیاری از بازاریان فریب انواع مختلفی از نرم‌افزارهای رسیدساز را خورده‌اند.

اسکناس چرک کف دست می‌شود!

«پول چرک کف دست است!» کاربرد فعلی این ضرب‌المثل در مقایسه با گذشته تغییر کرده است و مصادیق بارز چرک کف دست را می‌توان ویروس کرونا دانست که روزانه از طریق گردش فیزیکی اسکناس وارد بدن افراد زیادی می‌شود. در این شرایط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با در نظر گرفتن این موضوع به پروژه کیف پول الکترونیک سال 92 جامه عمل پوشانده تا در سال 99 هر متقاضی بسته به شرایط خود بتواند درخواست صدور یک تا سه کیف الکترونیک به بانک را بدهد. کیف پول الکترونیک، عملکردی مشابه یک دستگاه خودپرداز دارد، روی دستگاه هوشمند نصب می‌شود و در بازه زمانی مشخصی باید شارژ شود.

اشتراک در RSS - آپ