اثر هنری

حقوق آثار هنری مشترک نافرجام

آثار هنری مشترک، آثاری هستند که توسط دست‌کم دو پدیدآورنده یا بیشتر از دو نفر خلق شده باشند. این آثار با آثار هنری ترکیبی تفاوت دارند؛ زیرا در آثار هنری‌ترکیبی، با ترکیب چند هنر مواجه هستیم و این آثار لزوما قرار نیست توسط چند نفر خلق شده باشند. اما همان‌گونه که عنوان کردیم در آثار هنری مشترک، فارغ از ترکیبی‌بودن یا نبودن اثر، با چند پدیدآورنده مواجه هستیم. در این میان از نظر حقوقی چنانچه با عوامل دیگری مثل ناشرها، چاپخانه‌ها، استودیوها و نظایر این مواجه باشیم، مسئله پیچیده‌تر نیز خواهد بود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اثر هنری