استارتاپ اصفهان

امتیازهای «وی‌سی‌ها» برای حفظ طبقه خلاق شهر

استارتاپ‌های اصفهانی از حمایت‌های مالی و گسترش شبکه ارتباطی شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه می‌گویند

شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه هدهد به‌عنوان اولین شرکت تخصصی و متمرکز سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های اصفهان در اولین سالروز تأسیس خود میزبان اکوسیستم استارتاپی اصفهان بود. ســرمـایه‌گذاری جسورانه برای استارتاپ‌های اصفهانی مزایای بسیاری به همراه دارد. حفظ و ماندگاری این کسب‌وکارهای نوپا در شــهــرمــان یـکــی از مهم‌ترین امتیازهای «وی‌سی»هاست. شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه هدهد نیز یکی از وی‌ســی‌هــایــی اســت کــه بــه کـمـک استارتاپ‌های اصفهان آمده تا با تأمین مالی و گسترش شبکه ارتباطی آن‌ها طبقه خلاق را در شهر حفظ کند. هدهد در مهر99 به صورت رسمی شروع به کار کرده است.

طرح هم‌پیمایی چه مزایا و معایبی برای اصفهان دارد؟

امتیازهای «وی‌سی‌ها» برای حفظ طبقه خلاق شهر

استارتاپ‌های اصفهانی از حمایت‌های مالی و گسترش شبکه ارتباطی شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه می‌گویند

شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه هدهد به‌عنوان اولین شرکت تخصصی و متمرکز سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های اصفهان در اولین سالروز تأسیس خود میزبان اکوسیستم استارتاپی اصفهان بود. ســرمـایه‌گذاری جسورانه برای استارتاپ‌های اصفهانی مزایای بسیاری به همراه دارد. حفظ و ماندگاری این کسب‌وکارهای نوپا در شــهــرمــان یـکــی از مهم‌ترین امتیازهای «وی‌سی»هاست. شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه هدهد نیز یکی از وی‌ســی‌هــایــی اســت کــه بــه کـمـک استارتاپ‌های اصفهان آمده تا با تأمین مالی و گسترش شبکه ارتباطی آن‌ها طبقه خلاق را در شهر حفظ کند. هدهد در مهر99 به صورت رسمی شروع به کار کرده است.

هم‌پیمایی کف شهر!

طرح هم‌پیمایی چه مزایا و معایبی برای اصفهان دارد؟

آلودگی هوا و ترافیک دو مورد از معضل‌های اساسی کلان‌شهرها به‌شمار می‌روند. شهر اصفهان نیز سال‌هاست که از این دو مشکل رنج می‌برد و هزینه‌های گزافی را بابت آن‌ها می‌پردازد. در چنین شرایطی، ارائه هر طرح و ایده‌ای که قدری از شدت آلودگی هوا و ترافیک بکاهد، در جای خود ارزشمند شمرده می‌شود. در این راستا، طرحی با عنوان «هم‌پیمایی در اصفهان» که در سال‌های قبل از سوی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان ارائه شد، مسئله استفاده از ظرفیت‌های خالی سامانه حمل‌ونقل در شهر اصفهان با هدف کاهش آلودگی هوا و ترافیک را بررسی کرده  و  نتایجی را در اختیار مدیریت شهری قرار داده است. آنچه در ادامه می‌آید، مروری بر بــخــش‌های مهم این طرح است.

اشتراک در RSS - استارتاپ اصفهان