اصفهان

خیمه حسینی بچه‌های آسمان

هیئت دانشجویی دانش‌آموزی مکتب الصادق(ع) با عنوان بچه‌های آسمان در دهه دوم ماه محرم هر شب برگزار می شود.

خیمه حسینی بچه‌های آسمان

هیئت دانشجویی دانش‌آموزی مکتب الصادق(ع) با عنوان بچه‌های آسمان در دهه دوم ماه محرم هر شب برگزار می شود.

خیمه حسینی بچه‌های آسمان

هیئت دانشجویی دانش‌آموزی مکتب الصادق(ع) با عنوان بچه‌های آسمان در دهه دوم ماه محرم هر شب برگزار می شود.

ظرفیت خالی خانه سالمندان نشان‌دهنده حضور آن‌ها در محیط خانواده است
رئیس شورای اسلامی شهر: با تقویت تعامل‌های بین‌بخشی، بازآفرینی را متناسب با شأن اصفهان در دستور کار داریم

شهرسازی حول محور «مادی‌ها»!

اصفهانِ بدون «مادی» چگونه شهری است؟

بدون تردید عناصر طبیعی در هر شهر از عوامل اثرگذار بر شکل و شمایل فضای شهری و نحوه شکل‌گیری آن هستند. عناصری مانند رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، درختان و در شهری همچون اصفهان «مادی‌ها» که از دیرباز از عناصر اصلی و مهم این شهر بوده‌اند و شهر بر مبنای مسیر جریان آنها شکل گرفته است، در روند ساماندهی فضای شهر نقشی مهم و موثر دارند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اصفهان