اینفوگرافی

مناسب‌سازی فضاهای شهری برای توان‌خواهان

ستاد مناسب‌سازی فضاهای شهری شهرداری اصفهان با هدف کلی، مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت، جانبازان و سالمندان و اجرایی‌کردن قوانین از طریق نیازسنجی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی، ارائه پیشنهاد‌های تخصیص بودجه، نظارت و کنترل بر اجرای پروژه‌های مرتبط و جمع‌آوری بازخورد فعالیت‌های انجام‌شده در شهرداری اصفهان فعالیت‌ها خود را آغاز کرده است.

سرانجام، سیاه

شهرستان‌های استان اصفهان که از ابتدای پاندمی کووید 19 به‌سرعت از رنگ سفید به رنگ‌های زرد و نارنجی و قرمز تبدیل شدند، حالا و در شرایطی که بیش از 9ماه از شروع همه‌گیری ویروس کرونا می‌گذرد، در وضعیت فوق بحرانی به سر می‌برند و به گفته سخن‌گوی علوم‌پزشکی، درحال حاضر تعداد 8 شهرستان در وضعیت مشکی قرار گرفته‌اند؛ به این معنا که ویروس کرونا با آغاز فصل سرد و به‌نیمه‌رسیدن آبان، افسار پاره کرده و مهار آن نسبت به ماه‌های گذشته سخت‌تر شده است. 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اینفوگرافی