برابری خواهی

به بهانه 8 مارس، روز جهانی زنان
چرا اصلاحات بن‌سلمانی در راستای مردسالاری است؟

اکوفمینیسم چیست؟

بخش سوم: استعمار در پیوند با مردسالاری

همان طور که در نوشتار پیشین ذکر شد، دهه هشتاد میلادی دهه‌ای پرکار برای اکوفمینیست‌ها بود. نیمه دوم این دهه با کارهای مشترک «وندانا شیوا»[1] و «ماریا میس»[2] ادامه یافت. شیوا در ادامه کار «کارولین مرچنت»، توانست تاثیر مضر نیروهای مردسالار، استعماری و نیز نیروهای دنیای مدرن همانند «توسعه» و «علم» را بر طبیعت و زنان در عرصه جهانی برجسته سازد. او نشان داد که چگونه توسعه و علم به عنوان نظم‌های غالب اجتماعی در پیوندی بنیادین با مردسالاری و استعمارگری هستند. پیش از پرداختن به نظریات مهم در حوزه علم (که عموما در دهه 90 منتشر شدند) و از طریق مرچنت آغاز شده بود، می‌توان ابتدا وضعیت کشورهای جهان سوم در آن زمان را بررسی کرد تا بتوانیم درک بهتری از آن چه شیوا درباره ارتباط توسعه و استعمارگری بیان داشته بود به دست آوریم.

اکوفمینیسم چیست؟

بخش دوم: جهان در برابر «میان‌رشته‌ای‌ها»

اکوفمینیسم، پس از انتشار متون اولیه در نیمه دوم دهه 70 میلادی، در دهه‌های پس از آن ادامه یافت. دهه 80 میلادی، دهه‌ای پرکار برای اکوفمینیست‌ها محسوب می‌شود. در این دهه نه تنها چارچوب‌های اساسی تفکر اکوفمینیست گسترش یافت، بلکه همان طور که در نوشتار پیشین ذکر شد، رشته‌های مختلفی از این جریان فکری نیز به وجود آمدند. هر کدام از این جریان‌های فکری – دانشگاهی به نوبه خود یا به تبیین مسائل پرداختند یا پاسخی بودند به انتقادات معرفت‌شناختی مرتبط با اکوفمینیسم.

اکوفمینیسم چیست؟

بخش اول: شکستن ساختارها

کمتر از پنجاه سال پیش بود که نخستین کتاب‌های نظری در حوزه اکوفمینیسم منتشر شدند. اکوفمینیسم هم مانند بسیاری دیگر از شاخه‌های برابری‌خواهی تنها در حوزه دانشگاهی و نظری دنبال نشد و رد پای آن را می‌توان در بسیاری از جنبش‌های اجتماعی دنبال کرد. اما پیش از پرداختن به اکوفمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعی نیاز است تا روند رشد این اندیشه را از دهه 70 میلادی تاکنون بررسی کرد. همچنین دامنه اثرگذاری اکوفمینیسم به جهان غرب محدود نماند و می‌توان آن را در آسیای میانه، استرالیا و دیگر نقاط جهان نیز ردیابی کرد. در واقع همان چیزی که باعث می‌شد اکوفمینیسم بتواند همزمان برای زنان در هندوستان یا زنان در فرانسه موثر واقع شود، منجر به انتقادات زیادی از آن نیز شد. 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - برابری خواهی