برنامه های ریاست جمهوری

علی رحمانی و علی‌اکبر حاضری در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از کم‌توجهی کاندیداهای ریاست‌جمهوری به معضل‌های اجتماعی می‌گویند

بی‌برنامگی برای بحران‌های اجتماعی

علی رحمانی و علی‌اکبر حاضری در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از کم‌توجهی کاندیداهای ریاست‌جمهوری به معضل‌های اجتماعی می‌گویند

پاندمی کرونا و عدم امکان تأمین واکسن موردنیاز برای مقابله و مهار و مدیریت آن، فقدان سرمایه اجتماعی و بالارفتن نرخ اشتغال، پایین آمدن سن بزهکاری و گرایش به سمت‌وسوی ناهنجاری‌ها و افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی، موانع و مشکلات موجود در حوزه سلامت و ابربحران آب و سایر مشکلات زیست‌محیطی، مسائل و کم‌وکاستی‌های سیستم آموزشی و پایین‌آمدن نرخ باروری و حرکت جامعه به سمت‌وسوی سالمندی تنها شمه‌ای از معضل‌های اجتماعی است که جامعه ایران با آن درگیر است و دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مسائل عظیمی که همچون مردابی، اعضای جامعه را به کام خود می‌کشد و امکان توسعه در عرصه‌های مختلف را از بین می‌برد.

اشتراک در RSS - برنامه های ریاست جمهوری