خبر جعلی

اینفودمی؛ محصول شبکه‌های اجتماعی در پاندمی

داود نعمتی انارکی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیما، در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا: بخش زیادی از مطالب رسانه‌های اجتماعی درباره کرونا غیرواقعی است

اینفودمی، اصطلاحی است که با شیوع همه‌گیری کرونا از سوی سازمان جهانی بهداشت مطرح شد؛ مفهومی به معنای «همه‌گیری اطلاعات تا آن حد که راه‌حل‌یابی را برای مسئله دشوار می‌کند. مانند حرف‌های بی‌پایه غیرمتخصص‌ها یا فیک‌نیوزها در محافل فیس‌بوکی، توییتری و تلگرامی و... که در خصوص کرونا به اشتراک گذاشته‌اند.» این سازمان می‌گوید ما نه‌تنها در حال مبارزه با یک اپیدمی هستیم، بلکه در نبرد با یک «اینفودمیک» نیز هستیم.

داود نعمتی انارکی، عضو هئیت‌علمی دانشگاه صداوسیما، در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» درخصوص باج‌نیوزها و تبعات نفوذ آن‌ها در فضای مجازی می‌گوید

باج‌نیوز باج‌خواهی مدرن است

داود نعمتی انارکی، عضو هئیت‌علمی دانشگاه صداوسیما، در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» درخصوص باج‌نیوزها و تبعات نفوذ آن‌ها در فضای مجازی می‌گوید

«باج‌نیوز»، اصطلاح جدیدی است که به‌تازگی و مدتی پس از شیوع «فیک‌نیوزها» در فضای مجازی پا به این فضا گذاشته و اتفاقا توانسته طرفدارانی هم پیدا کند. باج‌نیوزهـــــا خبرهایــــــی هستنــــــد که منتشرکنندگان آن با تحت فشارقراردادن افرادی که اخبار منتشرشده به هر نوعی به ضرر و زیان آن‌هاست، اقدام به اخاذی می‌کنند و باج می‌گیرند. داود نعمتی انارکی، عضو هیئت‌علمی و دانشیار دانشگاه صداوسیما و کارشناس رسانه و مدیرکل سابق روابط‌عمومـــــی صداوسیمـــــا در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» دررابطه‌با باج‌نیوزها و تبعات نفوذ آن‌ها در فضای مجازی می‌گوید. به اعتقاد او، باج‌نیوز، سوءاستفاده از اخبار درست یا نادرست در جهت باج‌خواهی است.

اینفودمی؛ محصول شبکه‌های اجتماعی در پاندمی

داود نعمتی انارکی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیما، در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا: بخش زیادی از مطالب رسانه‌های اجتماعی درباره کرونا غیرواقعی است

اینفودمی، اصطلاحی است که با شیوع همه‌گیری کرونا از سوی سازمان جهانی بهداشت مطرح شد؛ مفهومی به معنای «همه‌گیری اطلاعات تا آن حد که راه‌حل‌یابی را برای مسئله دشوار می‌کند. مانند حرف‌های بی‌پایه غیرمتخصص‌ها یا فیک‌نیوزها در محافل فیس‌بوکی، توییتری و تلگرامی و... که در خصوص کرونا به اشتراک گذاشته‌اند.» این سازمان می‌گوید ما نه‌تنها در حال مبارزه با یک اپیدمی هستیم، بلکه در نبرد با یک «اینفودمیک» نیز هستیم.

اشتراک در RSS - خبر جعلی