رضا خان

مرگ رضاخان چگونه رقم خورد؟

یکی از پیامدهای اشغال ایران به دست متفقین، سقوط رضاشاه و به‌قدرت‌رسیدن فرزندش محمدرضا بود. در همان ساعتی که ایران مورد حمله نیروهای شوروی و انگلستان قرار گرفت، اسمیرنف، سفیر شوروی و سر ریدر بولارد، وزیرمختار انگلستان، حسنعلی منصور نخست‌وزیر ایران را از جریان حمله مطلع کردند.

اشتراک در RSS - رضا خان