زنان در عرصه سیاست

گوش شنوایی برای مطالبات زنان وجود ندارد

در بررسی شاخص‌های توسعه انسانی بر مبنای جنسیت، یک شاخص مهم مشارکت سیاسی زنان است که مدیریت را نیز دربر می‌گیرد. پس از انقلاب اسلامی ایران و با حضور اجتماعی زنان و بالارفتن سطح سواد و دانش آموختگی آنان، مدیریت به عنوان مطالبه‌ای جدی مطرح شد. هر چند این مطالبه در بدو امر چندان مورد توجه قرار نگرفت اما در دو دهه اخیر این خواسته به طور جدی‌تر و فراگیر در کشور مطرح شد. به طوری که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف به تهیه آئین نامه و دستور العمل‌هایی در این زمینه برای دستگاه‌های اجرائی شد. موضوع نشست علمی هفته گذشته انجمن زنان پژوهشگر تاریخ به موضوع «مدیریت زنان پس از انقلاب اسلامی ایران» اختصاص داشت. این نشست با حضور حوریه سعیدی، مسئول کمیته پژوهش انجمن و میزبان جلسه دکتر اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان سخنران در بستر فضای مجازی برگزار شد که مشروح آن را در «اصفهان زیباآنلاین» می‌خوانید.

اشتراک در RSS - زنان در عرصه سیاست