سالن بدن سازی

درخواست مدیرکل به تأیید رؤسای فدراسیون‌های والیبال و بدن‌سازی رسید
باشگاه‌های بدن‌سازی اصفهان از مصوبه حمایتی وزارت ورزش استفاده کردند

دو میزبانی بین‌المللی در انتظار ورزش اصفهان

درخواست مدیرکل به تأیید رؤسای فدراسیون‌های والیبال و بدن‌سازی رسید

در حالی که از سه میزبانی بین‌المللی احتمالی ورزش اصفهان در سال 1400 تنها یک مورد آن هم در سطح محدود محقق شده، پیشنهاد دو میزبانی دیگر در سطح قاره آسیا ارائه شده است. برای سال 1400 که نیمی از آن را پشت سر گذاشته‌ایم، سه میزبانی بین‌المللی برای ورزش نصف جهان مدنظر بود که مهم‌ترین آن به رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا مربوط می‌شد. فروردین امسال بود که اعلام شد فدراسیون هندبال ایران با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون هندبال آسیا آمادگی خود را جهت میزبانی بیستمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا به صورت رسمی اعلام کرده است.

اتحادیه‌ای برای بدن‌سازی‌ها

باشگاه‌های بدن‌سازی اصفهان از مصوبه حمایتی وزارت ورزش استفاده کردند

با وجودی که کمتر از سه ماه از ابلاغ تشکیل اتحادیه باشگاه‌های ورزشی سپری می‌شود، باشگاه‌های بدن‌سازی اصفهان برای تشکیل اتحادیه پیش‌قدم شدند تا اولین تجربه در این زمینه در نصف‌جهان رقم بخورد. بر اساس تعریفی که وزارت ورزش و جوانان ارائه کرده است، «اتحادیه شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی متشکل از باشگاه‌های ورزشی است که با هدف نظارت و تأمین حقوق اعضاء در کلیه زمینه‌های ورزشی به‌غیراز ورزش حرفه‌ای با مجوز وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده و فعالیت می‌کند و تمامی باشگاه‌های ورزشی که دارای مجوز از کمیسیون‌های موضوع ماده 5 ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها هستند، به شرط قبول اساسنامه و داشتن شرایط خاص که در این اساسنامه قید شده، می‌توانند به عضویت اتحادیه درآیند.»

بازسازی سالن بدن‌سازی و استخر غدیر

شهردار: این مکان‌ها به سلامتی روح و جسم شهروندان کمک می‌کند و مردم می‌توانند در اینجا در کنار یکدیگر ورزش کنند

در ادامـــه برنامه‌های افتتاحیه‌های هفتگـــی پـروژه‌های عمرانـــی و خدماتـــی شـــهرداری اصفهـــان بـــا شــعار «اصفهــان در مســیر امیــد» از سالن‌های بدن‌سازی و استخر مجموعـــه ورزشـــی غدیـــر شـــهرداری اصفهـــان با حضور شهردار و اعضای مدیریت شهری بهره‌برداری شد.
شهردار اصفهان در آیین گفت: بسیار خوشحالم که این مجموعه‌ها افتتاح شد؛ زیرا این مکان‌ها به سلامتی روح و جسم شهروندان کمک می‌کند و مردم می‌توانند در اینجا در کنار یکدیگر ورزش کنند.

اشتراک در RSS - سالن بدن سازی