سردار دل ها

سردار ایرانی

 مقام معظم رهبری:
او نمونه‌ برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام‌خمینی بود، او همه‌ عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ او در همه‌ این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ دیشب آلودند.

اشتراک در RSS - سردار دل ها