شواری شهر

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: برای مردم نشاط ایجاد کنید
کمیته تکریم ارباب‌رجوع به ریاست شهردار اصفهان تشکیل می‌شود

چهره شهر در اعیاد تغییر کند

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: برای مردم نشاط ایجاد کنید

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک فرارسیدن اعیاد ماه ذی الحجه، گفت: در جامعه به اعیادی که در طول سال بهانه‌ای برای ایجاد نشاط و شادابی مردم است، کمتر پرداخته می‌شود. علیرضا نصر اصفهانی درنطق پیش از دستور خود ادامه داد: علی‌رغم محدودیتی که وجود دارد، مجموعه شهرداری فرصت دو عید قربان و غدیر را مغتنم شمرده و اداره‌کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری، معاونت‌های فرهنگی و خدمات شهری برای تزیین و چراغانی شهر به نحوی اقدام کنند که مردم تفاوت این دو روز را نسبت به دیگر روزهای سال احساس کنند. نصراصفهانی با اشاره به در پیش‌بودن عید سعید قربان، اظهار کرد: همواره از خداوند می‌خواهیم که زمینه بریدن از غیر و اتصال به خودش را برای ما مهیا کند، از وابستگی دنیوی خروج کرده و به فضیلت‌ها زینت یابیم؛ عید قربان تبلور و اوج تحقق این امر است.

تلاش برای بهبود رابطه شهرداری با مردم

کمیته تکریم ارباب‌رجوع به ریاست شهردار اصفهان تشکیل می‌شود

اداره شهرها به‌تنهایی و بدون کمک مردم امکان‌پذیر نیست. از یک‌سو، گستردگی امور و توسعه شتابان محله‌ها و مناطق و از سوی دیگر، انتظارت و توقعات شهروندان، کار را بر مدیران شهر سخت کرده است. چرخ شهرها به‌سادگی نمی‌چرخد مگر آنکه مردم و شهرنشینان هم در جلسات، تدوین آیین‌نامه‌ها، میزها و صندلی‌های مدیریتی حضور داشته باشند. حضور و حمایت مادی و معنوی مردم در قالب‌های سرمایه‌گذاری و ارائه راهکارهای خلاقانه برای تسهیل امور به شرطی اتفاق می‌افتد که آن‌ها به مدیران، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران شهر اعتماد کنند و بخش زیادی از این اعتماد با تکریم ارباب‌رجوع در نهادها و سازمان‌ها و توسط پرسنل آن‌ها میسر می‌شود.

اشتراک در RSS - شواری شهر