عمارت قدیمی

چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان امروز یکشنبه، پنج تیر ماه در تالار شورا برگزار شد.

چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان امروز یکشنبه، پنج تیر ماه در تالار شورا برگزار شد.

چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان امروز یکشنبه، پنج تیر ماه در تالار شورا برگزار شد.

یک مجموعه کوشک و باغ، چشم‌انتظار نجات‌بخشی فوری هستند
درباره عمارت زیبای باغ‌زرشک در چهارباغ‌بالا و روزگار کنونی‌اش چه می‌دانید؟

«تنها بازمانده» رهاشده در ناژوان!

یک مجموعه کوشک و باغ، چشم‌انتظار نجات‌بخشی فوری هستند

مجموعه‌ای کم‌نظیر شامل کوشک و آسیاب در ورودی محله ناژوان اصفهان وجود دارد که به مخروبه‌ای در میان آپارتمان‌های بلندمرتبه و اتوبان تبدیل شده است؛ «باغ آسیاب»، «باغ پری‌خانم» و «باغ قالی‌بافی» سه بنا و باغ زیبا اما مهجوری هستند که به استخوان لای زخم ناژوان تبدیل شده‌اند: از یک سو وجود انبوه مالکان، کار تملک و احیا را سخت کرده و از سوی دیگر زمین‌های اطراف بی‌محابا با بلندمرتبه‌سازی، خط آسمان منطقه و این مجموعه را درنوردیده‌اند. به دیدار این بناها رفتم و در گفت‌وگو با فریماه هوشیار، کارشناس‌ارشد مرمت بناها و بافت‌های تاریخی، جویای احوال و مــتــرصـــد یــافــتـن ســرنــخ کــلاف درهم‌پیچیده این مجموعه رهاشده ناژوان شدم.

باغ‌زرشک؛ بازمانده نادیده

درباره عمارت زیبای باغ‌زرشک در چهارباغ‌بالا و روزگار کنونی‌اش چه می‌دانید؟

چندین جوان دهه هفتادی در کنار هم ایستــاده‌اند و یــکی‌دوتــاشــان سیــگار مــی‌کشــند و مـی‌خنـدنـد و گویی حواسشان از دنیای اطراف پرت است. مــجمــوعــه متروپل در نزدیکی ســی‌وســه‌پــل آن‌چنان مدرن و پــرزرق‌وبــرق است که مجال دیدن بنایی تاریخی در چند قدمی‌اش را نمی‌دهد. هیچ‌کدامشان کوچک‌ترین اطلاعاتی درباره عمارت زیبای باغ زرشک و کوشک آن ندارند و یکی دو نفرشان آن‌چنان به عمارت نگاه می‌کنند که انگار بار اولشان است. داخل عمارت را هیچ‌کدامشان نـدیـده‌انـد. می‌گویند ما همیشه این اطراف می‌پلکیم؛ ولی اجازه ورود نمی‌دهند. درباره دروازه و در چوبی بزرگ زیبای کنار خیابان هم اطلاعاتی ندارند و به نظر می‌رسد ناآگاهی نسل جدید، بزرگ‌ترین معضل میراثی آینده سرزمینمان باشد.

اشتراک در RSS - عمارت قدیمی