فضای شهری

نگاهی به رابطه دوسویه میان فضای شهری و ادراک‌های فردی
نگاهی به جایگاه و تأثیر «فضای باز» در ساختارهای شهری
مبلمان از عناصر مهم و کلیدی در فضاسازی شهر است

بده‌بستان شهر و شهروندی!

نگاهی به رابطه دوسویه میان فضای شهری و ادراک‌های فردی

برای چند لحظه چشم‌هایتان را ببندید و فضایی را که در آن قرارگرفته‌اید، تصور کنید. حالا آرام‌آرام فضای مدنظرتان را بزرگ و بزرگ‌تر کنید و از اتاقی که در آن هستید، خانه‌تان، فضای بیرونی خانه، بن‌بست، کوچه، محله و خیابانی که خانه‌تان در آن قرار دارد، فراتر بروید. حالا خواهید دید در این سفر کوتاهی که ذهنتان به محیط اطرافتان دارد، مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها و عناصر مختلف که مفاهیم متنوعی را در خود دارند برایتان ایجاد شد. مثلا ممکن است از تصور فضای اتاقتان، محیطی امن برای آسودن را درک کرده باشید. تصور فضای خانه‌تان به شما احساس تعلق و مالکیت را منتقل کرده باشد. با تصور فضای بن‌بست، کوچه و خیابان احساس خوشایندی از رضایت و آشنایی یا برعکس احساس نامطلوبی از نارضایتی و غربت به شما دست داده باشد.

شهری بر بستر آسمان

نگاهی به جایگاه و تأثیر «فضای باز» در ساختارهای شهری
در بیش از یک سال و نیم گذشته با شیوع گسترده ویروس همه‌گیر کووید 19، واژه «فاصله‌گذاری اجتماعی» به جمع واژگان مورداستفاده در اخبار و مراودات روزمره مردم جهان اضافه‌شده است. واژه‌ای که به دنبال خود سبک تازه‌ای از تعامل و هم‌زیستی را به میان مردم آورده و نیازمندی‌های جدیدی را در زمینه تأمین فضاهای شهری مناسب تعریف کرده است. چنانکه برای رعایت اصل فاصله‌گذاری فردی، لاجرم باید در فضاهایی گسترده و روباز قرار گرفت که ظرفیت و گنجایش اجرای این قانون اجتماعی را داشته باشند.
 

نیازهای عملی و استراتژیک زنان و کیفیت زندگی در شهر

توسعه انسانی بر فراگردها و مراحل گسترش حوزه انتخاب‌های مردم تاکید دارد

با توجه به انواع نیازهای ویژه مربوط به نقش‌های زنان که به دو دسته عملی و استراتژیک تقسیم می‌شود می‌توان نیازهای تأمین کننده کیفیت زندگی زنان در فضای شهر را به دو دسته استراتژیک و عملی تقسیم کرد. در سال‌های اخیر نظریه امنیت انسانی به عنوان مکملی برای رویکرد توسعه انسانی وارد مباحث کیفیت زندگی شده است. در حالی که توسعه انسانی بر فراگردها و مراحل گسترش حوزه انتخاب‌های مردم تاکید دارد. امنیت انسانی بر این امر دلالت دارد که مردم در به کارگیری این انتخاب‌ها چه اندازه آزادی و امنیت دارند و اینکه به طور نسبی تا چه میزان نسبت به پایداری فرصت‌های در اختیارشان اطمینان دارند. در این باره باچیابی (1384) به امنیت فردی، خشونت و سوء استفاده از زنان و کودکان اشاره می‌کند. (غفاری.1385).

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فضای شهری