قانون کار

مدیرعامل خیریه نذر اشتغال از اقدامات این خیریه می‌گوید
دوتن از نمایندگان کارگران در شورای عالی در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از مطالبات کارگران و راهکارهای رفع مشکل می‌گویند
ترکیب اعضای شورای عالی کار، در جلسات تعیین مزد برای 1400 اصلاح شود

ایجاد دوهزار شغل با نذر اشتغال

مدیرعامل خیریه نذر اشتغال از اقدامات این خیریه می‌گوید

نشست خبری مدیرعامل خیریه نذر اشتغال به‌منظور حمایت از کارگران غیررسمی در استان اصفهان که در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کارگران را تشکیل می‌دهند، در سالن معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان برگزار شد. اکبر اخوان‌مقدم با بیان اینکه قاعده عرضه و تقاضا، قاعده‌ای مقبول و بین‌المللی است، اظهار کرد: براین اساس، هر چه در جامعه کمیاب شود، ارزش بالاتری پیدا می‌کند. در این میان، دستمزد کارگران هم از این قاعده پیروی می‌کند؛ به این معنا که وقتی بیکاری در جامعه کاهش یابد، ارزش دستمزد کارگران رسمی و غیررسمی نیز به‌خودی‌خود بالا می‌رود.

کارگران نفتی چه می‌خواهند؟

دوتن از نمایندگان کارگران در شورای عالی در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از مطالبات کارگران و راهکارهای رفع مشکل می‌گویند

اعتصاب کارگران پیمانی نفت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها ادامه دارد. این اعتصاب‌ها از اواخر خرداد  آغاز شد، اول تیر گسترش یافت و حالا این‌طور که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، بیشتر از 25 مرکز نفتی در کشور اعتصاب‌ها سراسری خود را آغاز کرده‌اند. مطالبه‌های کارگران این است: تمام پرسنل باید از حقوق، دستمزد و مزایای یکسان برخوردار باشند و امکانات رفاهی باید برای نیروهای قراردادی، پیمانکاری ورسمی یکسان باشد. کارگران این صنعت ثروتمند می‌گویند باتوجه به شرایط اقتصادی به سختی می‌توانند دخل و خرج خانواده را تأمین کنند و از این وضعیت ناراضی هستند.

وزنه سنگین چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد

ترکیب اعضای شورای عالی کار، در جلسات تعیین مزد برای 1400 اصلاح شود

کارگران در این شرایط اقتصادی به سختی گذران معیشت می‌کنند. جلسه های تعیین مزد هم که هرساله تشکیل می‌شود، نتیجه‌ای غیرقابل قبول برای قشر کارگری داشته است؛ چون تعیین دستمزد به گونه‌ای است که با دخل و خرج کارگران جور در نمی‌آید. حالا که به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم چگونگی تصمیم‌گیری و رایزنی برای تعیین دستمزد در جلسه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌ویژه شرایط کنونی اقتصاد می‌طلبد برای سال آینده ترکیب نمایندگان حاضر در جلسه‌های تعیین مزد اصلاح شود تا با قدرت چانه‌زنی برابر در تعیین مزد، منافع کارگران هم در نظر گرفته شود و سنگینی وزنه کارفرمایی در جلسه‌ها مانع از شنیدن مطالبات قشر کارگری در شرایطی که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده وقدرت خرید کاهشی شده، نشود.

اشتراک در RSS - قانون کار