قیمت روغن مایع

حذف ارز دولتی با روغن چه می‌کند؟

قیمت روغن سال آینده، ناگهانی بالا نمی‌رود

بازار روغن خوراکی از سال گذشته روزهای عجیبی را پشت سر می‌گذارد و به‌اصطلاح آب خوش از گلویش پایین نرفته است! تا دو سال قبل کافی بود به یک فروشگاه یا سوپرمارکت محل خود مراجعه کنید و روغن خوراکی به تعداد دلخواه بخرید؛ ولی حالا هر روز ماجرای جدیدی رخ می‌دهد تا روغن گران و کمیاب شود. یک روز تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت می‌دهند، روز بعد دلالان بازار سیاه راه می‌اندازند و حالا حذف ارز دولتی در پی اصلاح نظام یارانه به جان بازار روغن افتاده است.

روغن مایع خوراکی در اصفهان کیمیا شده و به شیوه‌های عجیبی به فروش می‌رسد

حذف ارز دولتی با روغن چه می‌کند؟

قیمت روغن سال آینده، ناگهانی بالا نمی‌رود

بازار روغن خوراکی از سال گذشته روزهای عجیبی را پشت سر می‌گذارد و به‌اصطلاح آب خوش از گلویش پایین نرفته است! تا دو سال قبل کافی بود به یک فروشگاه یا سوپرمارکت محل خود مراجعه کنید و روغن خوراکی به تعداد دلخواه بخرید؛ ولی حالا هر روز ماجرای جدیدی رخ می‌دهد تا روغن گران و کمیاب شود. یک روز تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت می‌دهند، روز بعد دلالان بازار سیاه راه می‌اندازند و حالا حذف ارز دولتی در پی اصلاح نظام یارانه به جان بازار روغن افتاده است.

هفت‌خان مردم برای خرید روغن

چگونه در اصفهان یک لیتر روغن بخریم؟

بازار روغن روزهای عجیبی را تجربه می‌کند، اگر تا چند ماه قبل فقط کافی‌بود به یک فروشگاه مراجعه کنید و روغن خوراکی بخرید، حالا برای خرید روغن باید هفت‌خان رستم را پشت سر بگذارید. فروشگاه‌داران گزارش می‌دهند عرضه روغن در شهر اصفهان متوقف نشده‌است؛ ولی به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود، در نتیجه فروشگاه‌ها فیلترهای خاصی برای فروش روغن خوراکی در نظر گرفته‌اند که پیش از مراجعه به فروشگاه برای خرید باید ببینید کدام شرایط خرید روغن را دارید؟ اصلا به شما روغنی تعلق می‌گیرد یا خیر؟ امروز شرایط خرید روغن از استخدام‌های دولتی دشوارتر است!

طلای زرد خوراکی !

روغن مایع خوراکی در اصفهان کیمیا شده و به شیوه‌های عجیبی به فروش می‌رسد

مشتری آهسته خودش را به فروشنده سوپرمارکتی رساند و درگوشی جملاتی را زمزمه کرد، فروشنده لبخندی زد و با صدای آرام به مشتری گفت: « آره هست، صبر کن سرم خلوت شود.» بیش از 20 دقیقه گذشت تا محیط فروشگاه خلوت شد، سپس مغازه‌دار مشتری را صدا زد «برو ماشینت رو بیار بزن پشت ماشین من و صندوق عقب رو بده بالا تا کسی نبینه.» فروشنده جلوی در رفت، قفل صندوق عقب را باز کرد، ولی با دستانش در را گرفته‌بود تا محتویات داخل صندوق دیده نشود، سپس یک روغن مایع یک لیتری داخل ماشین مشتری گذاشت.

اشتراک در RSS - قیمت روغن مایع