قیمت مسکن در اصفهان

معاون اداره‌کل راه و شهرسازی اصفهان در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا: در صورت انجام معامله، امتیاز واحد لغو می‌شود
چالش اصفهان، انتخاب زمین برای تحقق طرح دولت است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان: فقط به اندازه 40درصد نیازمان مسکن تولید کرده‌ایم

پیامدهای خریدوفروش امتیاز مسکن ملی

معاون اداره‌کل راه و شهرسازی اصفهان در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا: در صورت انجام معامله، امتیاز واحد لغو می‌شود

خرید‌و‌فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی اعلام شده است. بررسی‌های اصفهان زیبا اما نشان می‌دهد که برخی افراد همچنان واسطه خرید‌و‌فروش امتیاز مسکن ملی هستند. خرید‌و‌فروش امتیاز مسکن ملی هم موافق دارد و هم مخالف. به گفته رئیس اتحادیه املاک کشور امتیاز مسکن ملی برای افراد ایجاد حق می‌کند و متولیان نمی‌توانند از واگذاری حق ممانعت کنند. در مقابل اما وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد با متخلفانی که اقدام به واگذاری امتیاز مسکن ملی می‌کنند، برخورد خواهد کرد. نحوه برخورد هم این است که امتیاز شخص اول لغو خواهد شد و خریدار با مشکلات قضایی مواجه می‌شود.

موانع مسکن ارزان در اصفهان

چالش اصفهان، انتخاب زمین برای تحقق طرح دولت است

رئیس‌جمهور قول داده است تا در طول چهار سال آینده چهار میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود؛ ولی هنوز مشخص نیست از این چهار میلیون واحد چه تعداد سهم اصفهان خواهد بود و این واحدها کجا ساخته می‌شوند. منـابـع مخـتـلـفـی خـبــر مـی‌دهــنـد بـهـارســتـان، فولادشهر و خمینی‌شهر اصفهان میزبان واحدهای ارزان‌قیمت خواهند بود؛ ولی افراد زیادی مانند احمد تولا، دبیر انجمن انبوه‌سازان، عـقـیـده دارند بـهـارسـتـان ظرفیت ساختمان‌سازی بیشتری نـدارد. از طـرفـی بـخـش زیـادی از مـسکـن مــهــر فولادشهر نیز سال‌ها خالی مانده است و شاید این شهر برای مسکن جدید متقاضی چندانی نداشته باشد.

نوسان‌های ارزی، تکان‌های ملکی

بازار مسکن اصفهان نیمه اول 1400 نوسانی بود

«ژاپنی‌ها می‌توانستند از نوسان‌های قیمت بازار مسکن در طول نیمه اول امسال برق تولید کنند!» این جمله نقل‌قول یکی از فعالان بازار مسکن اصفهان است. نیمه اول سال 1400 برای بازار مسکن اصفهان نسبت به شش ماه اول سال‌های 97، 98 و 99 متفاوت بود. پس از سه سال روند سریع افزایش قیمت‌ها متوقف شد؛ ولی نوسان‌ها، خیر! گزارش‌های میدانی و گفت‌وگو با فعالان بازار مسکن اصفهان نشان می‌دهد شش ماه اول سال 1400 دوران پرنوسانی بود؛ برای مثال فروشندگان در این مدت کوتاه، بارها قیمت پیشنهادی خود را تغییر دادند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - قیمت مسکن در اصفهان