لباس بارداری

هر لباسی متناسب شما نیست

رمز و رازها در لباس پوشیدن خانم‌های باردار

نوع لباس در هر سن و دوره‌ای متفاوت است. به خصوص خانم‌ها توجه داشته باشند که باید در دوران بارداری نکات مهمی وجود دارد که به چند مورد آن با نظر مریم صیامپور، مدیر و مربی یکی از آموزشگاه‌های طراحی دوخت و صنایع دستی می‌پردازیم.

اشتراک در RSS - لباس بارداری