مهاجرت به ترکیه

ترکیه برای سرمایه گذاران ایرانی جذاب می‌ماند؟

تاثیرات لیست خاکستری بر خرید ملک و مهاجرت ایرانیان

گروه ویژه اقدام مالی ترکیه را در لیست خاکستری قرار داده است. این اقدام به تعبیر عده‌ای منجر می‌شود تا خرید و فروش ملک برای ایرانیان در ترکیه دشوار شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشور کاهش پیدا کند. در واقع یکی از پیش‌بینی‌ها این است که با ورود ترکیه به لیست خاکستری تجارت و جذب سرمایه‌گذار برای ترکیه‌ای‌ها سخت و یا ناممکن می شود. درمقابل اما به زعم  برخی تحلیگران اقتصادی حتی با ورود ترکیه به لیست خاکستری به دلیل شرایط مناسب‌تر اقتصاد ترکیه در مقایسه با ایران، این کشور جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست نخواهد داد و روند سرمایه‌گذاری در این کشور چندان هم تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

پلیس فتا به سوءاستفاده مؤسسات مهاجرتی هشدار داد

ترکیه برای سرمایه گذاران ایرانی جذاب می‌ماند؟

تاثیرات لیست خاکستری بر خرید ملک و مهاجرت ایرانیان

گروه ویژه اقدام مالی ترکیه را در لیست خاکستری قرار داده است. این اقدام به تعبیر عده‌ای منجر می‌شود تا خرید و فروش ملک برای ایرانیان در ترکیه دشوار شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشور کاهش پیدا کند. در واقع یکی از پیش‌بینی‌ها این است که با ورود ترکیه به لیست خاکستری تجارت و جذب سرمایه‌گذار برای ترکیه‌ای‌ها سخت و یا ناممکن می شود. درمقابل اما به زعم  برخی تحلیگران اقتصادی حتی با ورود ترکیه به لیست خاکستری به دلیل شرایط مناسب‌تر اقتصاد ترکیه در مقایسه با ایران، این کشور جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست نخواهد داد و روند سرمایه‌گذاری در این کشور چندان هم تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

تعویض خانه در اصفهان و ترکیه

پلیس فتا به سوءاستفاده مؤسسات مهاجرتی هشدار داد

«ترکیه» وعده بسیاری از مؤسسه‌های مهاجرتی برای تبلیغات است. اگر در ترکیه یک آپارتمان بخرید، امکان اقامت موقت، افتتاح حساب و حتی ثبت‌نام در مدارس این کشور فراهم می‌شود. البته این روی زیبای مهاجرت به ترکیه است و مؤسسه‌های مهاجرتی در تلاش‌اند تا شما روی این مسائل متمرکز شوید. آن‌ها به‌تازگی خدمات خاصی ارائه می‌دهند: خانه شما را در شهر اصفهان می‌گیرند و به‌جای آن یک واحد در شهر ترکیه به شما می‌دهند؛ ولی آیا تعویض خانه در ترکیه و اصفهان منطقی است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد آپارتمان در بسیاری از مناطق شهر اصفهان چندبرابر بیشتر از املاک ترکیه می‌ارزد.

اشتراک در RSS - مهاجرت به ترکیه