وزارت خارجه

وزارت خارجه پشتیبان اصفهان است

سخن‌گوی وزارت خارجه در پاسخ به اصفهان زیبا: نگران مجلس یازدهم نیستیم

پنجشنبه، 19 تیرماه اصحاب رسانه اصفهان میزبان سید عباس موسوی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه ایران، شدند. جلسه در عمارت باغ زرشک و در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهرداری برگزار شد. در فضایی صمیمی و برخلاف نشست‌های معمول سخن‌گو که ایستاده در مقابل اصحاب رسانه برگزار می‌شود، میهمان و میزبانان همگی نشسته به گفت‌وگو پرداختند که البته واکنش آقای سخن‌گو را هم در پی داشت. موسوی گفت: «باید به احترام افکار عمومی و رسانه‌ها بایستم و پاسخ دهم؛ اما شرایط مکان نشست این امکان را نمی‌دهد.» نشست خبری با پرسش «اصفهان زیبا آنلاین» آغاز شد. 

ایمان حجتی جزئیات طرح «شهروند دیپلمات» را توضیح می دهد
سخن‌گوی وزارت خارجه در پاسخ به اصفهان زیبا: نگران مجلس یازدهم نیستیم

اصفهانی‌ها دیپلمات‌ شهر می‌شوند

ایمان حجتی جزئیات طرح «شهروند دیپلمات» را توضیح می دهد

همان‌طور که شهرها و مسئولان شهری نقش بسزایی در توسعه کشورها با داشتن روابط دیپلماتیک خارج از محدوده نظام‌های حاکم دارند، شهروندان نیز ازجمله بازیگرانی هستند که می‌توانند به همراه شهرداری‌ها و نمایندگان این حکومت‌های محلی نقش مستقل خود را در ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نشان دهند؛ آنچه بر تمرکززدایی از حکومت‌های شهری استوار است و شهرداری‌ها می‌توانند با ایجاد فضا و بسترهای مناسب در ارتباط شهروندان با دیگر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، مسیر خود را در جهت گسترش روابط بین‌الملل و توسعه شهری هموار سازند.

وزارت خارجه پشتیبان اصفهان است

سخن‌گوی وزارت خارجه در پاسخ به اصفهان زیبا: نگران مجلس یازدهم نیستیم

پنجشنبه، 19 تیرماه اصحاب رسانه اصفهان میزبان سید عباس موسوی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه ایران، شدند. جلسه در عمارت باغ زرشک و در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهرداری برگزار شد. در فضایی صمیمی و برخلاف نشست‌های معمول سخن‌گو که ایستاده در مقابل اصحاب رسانه برگزار می‌شود، میهمان و میزبانان همگی نشسته به گفت‌وگو پرداختند که البته واکنش آقای سخن‌گو را هم در پی داشت. موسوی گفت: «باید به احترام افکار عمومی و رسانه‌ها بایستم و پاسخ دهم؛ اما شرایط مکان نشست این امکان را نمی‌دهد.» نشست خبری با پرسش «اصفهان زیبا آنلاین» آغاز شد. 

اشتراک در RSS - وزارت خارجه