پاییز اصفهان

چهارباغ عرصه «بی‌واسطگی» جهان سنت است

سمفونی رنگ‌ها در پاییز هزار رنگ اصفهان

کاشت 90هزار گل داوودی و 150هزار کلم زینتی در شهر برای فصل سوم سال

 استفاده از محیط‌های طبیعی، فضای سبز و پارک‌ها همواره جذاب و دلخواه بوده است. فراهم‌کردن زندگی آرام، زیبا و سالم برای رفاه شهروندان نیازمند تفکر و اندیشه خلاق آدمی است. خلق زیبایی، اندیشه زیبا می‌طلبد و اندیشه زیبا در فضایی زیبا خلق می‌شود. گل‌های زینتی در گلدان‌های زیبا، صدای گوش‌نواز آب، سرسبزی درختان و چمن‌ها، نیمکت‌های راحت، تندیس‌های مناسب و... آرامش را در فضای پارک به ارمغان می‌آورند و ناهنجاری‌های شهری جای خود را به آسایش خیال می‌دهند. برای رسیدن پارک‌های شهری به فضاهای مطلوب و به دور از هرگونه تنش و عناصر ناهنجار، رعایت اصول و استانداردهایی ضروری به نظر می‌رسد.

چهارباغ ما انسان‌های مدرن

چهارباغ عرصه «بی‌واسطگی» جهان سنت است

هر جهان، وجهه‌های خاص خویش را داراست؛ «جهان سنت» وجوهی دارد و «جهان مدرن» وجوهی دیگرگونه. این وجوه، در علم، دین، هنر، سبک زندگی و... مشهودند، اما شاید بتوان عنوان داشت اساسی‌ترین وجه تمایز این دو جهان، تمایز «انسان» برآمده از هر عصر است؛ بدین معنا که «خواجه حافظ شیرازی» و «مهدی اخوان ثالث» علی‌رغم هم‌صنف بودن، متعلق به دو جهان متمایزند؛ همانگونه که «هراکلیت» و «کانت» نیز هم. حافظ، مخلوق جهان سنت است و در عین حال خالق آن؛ همانگونه که کانت برخاسته از عصر مدرن است و هم‌زمان، تداوم‌بخش آن. به عبارت رساتر، هر جهان، انسان مختص خویش را دارد.

اشتراک در RSS - پاییز اصفهان