پرده کشی

رئیس حوزه هنری، مدیر موزه هنرهای معاصر، رئیس دفتر تخصصی سینما و مدیر یونسکو در اصفهان در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از نمایشگاه پرده‌های خیالی‌نگاری عاشورا می‌گویند

عاشورا در پرده خیال

رئیس حوزه هنری، مدیر موزه هنرهای معاصر، رئیس دفتر تخصصی سینما و مدیر یونسکو در اصفهان در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از نمایشگاه پرده‌های خیالی‌نگاری عاشورا می‌گویند

ایام محرم است و ازجمله رویدادهای شایان توجه و متناسب با این ایام، برگزاری نمایشگاهی با عنوان پرده‌های خیالی‌نگاری عاشوراست که با همکاری و تعامل بین دو نهاد شهری اصفهان در عمارت تاریخی سعدی برگزار شده است. این همکاری نشان‌دهنده ضـرورت هم‌افزایی سازمان‌های مختلف فرهنگی و هنری برای اجرایی‌شدن فعالیت‌هایی است که می‌توانند به پیشبرد اهداف مرتبط با آن در شهر و بازخورد مناسب از سوی مخاطبان منتهی شود. ازاین‌رو، است که حوزه هنری اصفهان و موزه هنرهای معاصر وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در همکاری دیگر خود به نمایش پرده‌هـای خیالی‌نگاری عاشورا پرداخته‌اند، نمایشگاهی در آن برای اولین بار از سه اثر متعلق به گنجینه موزه هنرهای معاصر اصفهان رونمایی شده است، آثاری فاخر که توسط استاد بی‌بدیل هنر قلمکار نقاشی زنده‌یاد «استاد عباس گیاهی» آفریده شده و این نمایشگاه فرصتی است غنیمت برای لذت دیدار از این میراث شگرف و البته امید به احیای سنت قدیمی پرده کشی... .

اشتراک در RSS - پرده کشی