چهره سیاسی

می‌خواستم هتل‌عباسی اصفهان را منفجر کنم

مروری بر وقایع انقلاب از نگاه عزت‌الله شاهی در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا

با عینکی بی‌طرف باید نگاهی دوباره به تحولات تاریخی انداخت؛ زیرا فاصله و شکاف عمیقی که میان نسل‌ها افتاده است باعث فقدان درک وقایع از سوی نسل جدید می‌شود. تنها راه نجات از تعصب و منفی‌نگری درباره تاریخ، پرداختن به آن است. بــایــد از زبــان چــهــره‌های مختلف دست‌اندرکار انقلاب بدون هیچ‌گونه جناح‌بندی روایت آن‌ها را از حرکت عظیم مردمی ‌که منجر به انقلابی تاریخی شد، بشنویم. عزت‌الله شاهی یکی از چهره‌های مبارز پیش از انقلاب است که در راه آرمان خود شکنجه‌های ساواک را تحمل کرد و هیچ‌گاه تن به ضعف نداد و تا پیروزی انقلاب همواره ایستادگی کرد.

اسدالله بادامچیان در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از سال‌های پرحادثه بعد از پیروزی انقلاب تا انتخابات 1400 می‌گوید

کجا ایستاده‌ایم؟

بازخوانی میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و دقت به آمارهای منتشرشده رسمی، تصویری گشوده‌تر از شرایط کلی کشور را پیش‌روی حاکمان قرار می‌دهد. درصورتی‌که هرکدام از تحلیلگران و کنشگران اجتماعی در میان آمارها به‌دنبال شرح وضعیت موجود و گشایش افق دید برای آینده‌ای بهتر باشند، ما نیاز به دوباره خوانی آمارها داریم، آمارهایی که قرار است تصویری کلی‌تر را به نمایش بگذارند و نه آنکه بهانه‌ای باشند برای شکل‌دادن به جدل‌های بیهوده و سراسر فرسایشی.

دومین ترور شاه چگونه اتفاق افتاد؟

خطر ترور و حذف فیزیکی برای چهره‌های مهم سیاسی همیشه مطرح است و میزان اهمیت آن در طول زمان نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه میزان ضریب امنیتی شخصیت‌ها را افزایش نیز داده است. محمدرضا شاه نیز از این قاعده مستثنا نبود و دو بار مورد سوءقصد جدی قرار گرفت: اولین‌بار، در 1327 توسط ناصر فخرآرایی در دانشگاه تهران که منجر به سرکوب حزب توده، تبعید آیت‌الله کاشانی و افزایش قدرت شاه شد و دومین‌بار، در 21 فروردین 1344 توسط رضا شمس‌آبادی در کاخ مرمر که چندان تبعات سیاسی‌امنیتی خاصی به‌دنبال نداشت.

می‌خواستم هتل‌عباسی اصفهان را منفجر کنم

مروری بر وقایع انقلاب از نگاه عزت‌الله شاهی در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا

با عینکی بی‌طرف باید نگاهی دوباره به تحولات تاریخی انداخت؛ زیرا فاصله و شکاف عمیقی که میان نسل‌ها افتاده است باعث فقدان درک وقایع از سوی نسل جدید می‌شود. تنها راه نجات از تعصب و منفی‌نگری درباره تاریخ، پرداختن به آن است. بــایــد از زبــان چــهــره‌های مختلف دست‌اندرکار انقلاب بدون هیچ‌گونه جناح‌بندی روایت آن‌ها را از حرکت عظیم مردمی ‌که منجر به انقلابی تاریخی شد، بشنویم. عزت‌الله شاهی یکی از چهره‌های مبارز پیش از انقلاب است که در راه آرمان خود شکنجه‌های ساواک را تحمل کرد و هیچ‌گاه تن به ضعف نداد و تا پیروزی انقلاب همواره ایستادگی کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - چهره سیاسی