ژن اکولوژی

بخش دوم: جهان در برابر «میان‌رشته‌ای‌ها»
بخش اول: شکستن ساختارها

اکوفمینیسم چیست؟

بخش دوم: جهان در برابر «میان‌رشته‌ای‌ها»

اکوفمینیسم، پس از انتشار متون اولیه در نیمه دوم دهه 70 میلادی، در دهه‌های پس از آن ادامه یافت. دهه 80 میلادی، دهه‌ای پرکار برای اکوفمینیست‌ها محسوب می‌شود. در این دهه نه تنها چارچوب‌های اساسی تفکر اکوفمینیست گسترش یافت، بلکه همان طور که در نوشتار پیشین ذکر شد، رشته‌های مختلفی از این جریان فکری نیز به وجود آمدند. هر کدام از این جریان‌های فکری – دانشگاهی به نوبه خود یا به تبیین مسائل پرداختند یا پاسخی بودند به انتقادات معرفت‌شناختی مرتبط با اکوفمینیسم.

اکوفمینیسم چیست؟

بخش اول: شکستن ساختارها

کمتر از پنجاه سال پیش بود که نخستین کتاب‌های نظری در حوزه اکوفمینیسم منتشر شدند. اکوفمینیسم هم مانند بسیاری دیگر از شاخه‌های برابری‌خواهی تنها در حوزه دانشگاهی و نظری دنبال نشد و رد پای آن را می‌توان در بسیاری از جنبش‌های اجتماعی دنبال کرد. اما پیش از پرداختن به اکوفمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعی نیاز است تا روند رشد این اندیشه را از دهه 70 میلادی تاکنون بررسی کرد. همچنین دامنه اثرگذاری اکوفمینیسم به جهان غرب محدود نماند و می‌توان آن را در آسیای میانه، استرالیا و دیگر نقاط جهان نیز ردیابی کرد. در واقع همان چیزی که باعث می‌شد اکوفمینیسم بتواند همزمان برای زنان در هندوستان یا زنان در فرانسه موثر واقع شود، منجر به انتقادات زیادی از آن نیز شد. 

اشتراک در RSS - ژن اکولوژی