کمیک

منصوره دهقانی از مشکلات حضور کارتونیست‌ها در جشنواره‌ها می‌گوید

ایده نامیرا

گای فاکس از دیدن سربازانی که برای دستگیری‌اش آمده بودند، تعجب کرد؛ هنوز هم کسی نمی‌داند چه کسی نقشه‌اش را برای به هوا فرستادن پارلمان لو داده است. او می‌خواست پارلمان انگلیس را در روزی که جیمز اول افتتاحش می‌کند، منفجر کند و حداقل لندن ناامن‌تر از گذشته بشود. بعد از اعتراف گای فاکس تحت شکنجه، او و همدستانش جلوی همان پارلمان اعدام شدند و روز پنجم نوامبر، به روزی ماندگار و معروف به روز فاکس در بریتانیا تبدیل شد. انگار هنوز هم عروسک‌هایی را به شکل او درست می‌کنند و در آن روز آتش می‌زنند.

اصفهان قطب کاریکاتور ایران است اما...

منصوره دهقانی از مشکلات حضور کارتونیست‌ها در جشنواره‌ها می‌گوید

حضور کارتونیست‌های اصفهانی در بین برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره کاریکاتور «آندرومدا»ی ایتالیا بار دیگر بالابودن سطح کیفی کاریکاتور اصفهان را به رخ کشید. منصوره دهقانی، از اعضای خانه کاریکاتور اصفهان، یکی از این برگزیدگان است که با اثری چهار فریمی در بخش کمیک شایسته تقدیر شناخته شده است. دهقانی که تجربه حضور در جشنواره‌های بین‌المللی کاریکاتور و همچنین فعالیت در عرصه کارتون مطبوعاتی را دارد، در گفت‌وگو با اصفهان زیبا آنلاین از مشکلات و محدودیت‌های حضور کارتونیست‌ها در جشنواره‌های بین‌المللی، بی‌توجهی مسئولان به عرصه کاریکاتور و افول کاریکاتور مطبوعاتی در دوران اخیر صحبت می‌کند.

اشتراک در RSS - کمیک