گل‌ گهر سیرجان

تعدادی از پیج‌های هواداری ذوب آهن پیگیر تغییر در کادر فنی‌اند

هفته سرنوشت‌ساز تیم ذوب‌آهن

تعدادی از پیج‌های هواداری ذوب آهن پیگیر تغییر در کادر فنی‌اند

چهار هفته سرنوشت‌ساز پیش روی تیم ذوب‌آهن است، چهارهفته‌ای که امتیازات هر بازی در تعین تکلیف تیم اصفهانی برای ماندن یا سقوط از لیگ تأثیرگذار است و ازدست‌دادن امتیاز در هر دیدار، به معنای بحرانی‌تر شدن وضعیت سبزهاست. ذوب‌آهن ازجمله تیم‌هایی بود که باوجود تغیر مربی و چالشی که با آن مواجه بود، مخالفت صریحی با ازسرگیری لیگ نوزدهم و برگزاری 9 هفته پایانی نداشت، اما شاید بتوان بدترین عملکرد ازسرگیری لیگ را به این تیم نسبت داد. 

اشتراک در RSS - گل‌ گهر سیرجان