یکشنبه های افتتاح

فرماندار اصفهان از اقدامات غیراخلاقی جلوگیری کند

اعتراض به نشر اکاذیب انتخاباتی

فرماندار اصفهان از اقدامات غیراخلاقی جلوگیری کند

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شعارهای انتخاباتی که توسط یکی از گروه‌های سیاسی در شهر نصب‌شده با سرزندگی اکنون اصفهان به‌واسطه اجرای پروژه‌های عمرانی در چهار سال گذشته، مغایرت دارد و کسانی که مبادرت به نصب این بنرها کردند، بر مدار بی‌انصافی گام برداشته‌اند. علیرضا نصر اصفهانی در نطق پیش از دستور خود تصریح کرد: لازم است فرماندار اصفهان که باید حافظ منافع مردم باشد، جلوی چنین اقداماتی را گرفته و اجازه ندهد بیش از این بر شیپور بی‌اعتمادی دمیده شود. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در صـدوهفتادوچهارمیـن جلسـه علنی ادامه داد: مردم سرزندگی شهر به‌واسطه پروژه‌های عمرانی را متوجه شده و مرعوب جوسازی، تخریب، آدرس‌های غلط و مطالب غیرواقعی این افراد نخواهند شد.

اشتراک در RSS - یکشنبه های افتتاح