آنچه در این چهار سال گذشت (24)

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اقدامات این مجموعه را شرح داد

 « پیشگیری و رفع سد معبر پیاده‌روها در راستای اجرای تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، جلوگیری از تکدی‌گری و جــمع‌آوری متــکدیـــان، جــلوگیــری از ساخت‌و‌سازهای فاقد پروانه در محدوده قانونی شهر و جلوگیری از ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در حریم شهر، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و فضای سبز و تغییر کاربری اراضی در محدوده قانونی و حریم شهر، کنترل و نظارت بر عملیات ساختمانی طبق پروانه صادر‌شده از شهرداری مناطق در محدوده قانونی شهر، ارتقای وضعیت سیما و منظر شهری مطابق مقررات و ضوابط، اجرای احکام پلمب و تخریب کمیسیون ماده صد و بند 20 و 14 ماده 55 قــانــون شــهــرداری‌هــا، بــــرخــورد با دست‌فروشان و خودروهای دوره‌گرد و جلوگیری و رفع تبلیغات غیر مجاز بر اساس ماده 92، مهم‌ترین وظایف اداره کل مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان است.»

چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۰

در ادامه گزارش از برنامه‌های مجموعه‌های شهرداری در این دوره مدیریت شهری، حسن محمدحسینی مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان، اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در این دوره را شرح داد.
فعالیت‌های این مجموعه با چهار هدف کلی در دستور کار قرار گرفته است.
1. پیشگیری از تخلفات شهری از طریق گسترش آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی.
2. رفع تخلفات شهری با اولویت رفع تخلف توسط مالکان و متصدیان.
3. آموزش کارکنان و استفاده از فناوری نوین برای افزایش سرعت و دقت رسیدگی به امور.
4. تحقق جایگاه اجتماعی شهروندان.

 اقدامات مهم انجام‌شده در این دوره مدیریت شهری

راه‌اندازی و پشتیبانی مرکز ساماندهی افراد آسیب‌دیده اجتماعی برای اولین‌بار در شهر اصفهان و هدایت افراد مربوطه به این مرکز.
تحقق تشکیل واحدهای تخصصی اداره کل برای رسیدگی ویژه به امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری نظیر واحد پلیس ساختمان و واحد حقوقی و قضایی برای بررسی تخصصی امور محوله و پشتیبانی ستادی.
اجــرای طــــرح‌هـــای مــخــتـــلف پیشگیری و رفع تخلفات شهری نظیر شناسایی و ساماندهی فضاهای بی‌دفاع کلان‌شهر اصفهان، شناسایی انبارها و وسایط نقلیه بازیافتی به‌منظور رفع تخلف از قانون پسماند و همچنین رفع مزاحمت‌های خیابانی افراد زباله‌گرد، اجرای طرح‌های ساماندهی تابلوهای صنفی، تجاری و تبلیغاتی، طرح رفع سد معبر صنوف ویژه بازگشایی مدارس با همکاری اتــحادیـــه‌هــا، طــرح ســامـــاندهی فروشــگاه‌هــای مــوتــورسیـــکــلت و نمایشگاه‌های اتومبیل، ساماندهی ساختمان‌های نیمه‌تمام و رها‌شده و رفع خطر از بناهای خطرناک و... .
  برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان ادار‌ه‌کل برای برخورد مناسب با شهروندان و افزایش دانش اجرایی نظیر برگزاری دوره مدیریت و کنترل خشم، رفتار مناسب با کودکان کار، آشنایی با آیین دادرسی، شهرسازی و ماده صد، گزارش‌نویسی و... .
  همکاری برای راه‌اندازی میز خدمت الکترونیکی و ارائه خدمات مرتبط با اداره‌کل به صورت غیرحضوری نظیر درخواست مجوز نصب داربست، شروع عملیات ساختمانی و خاک‌برداری، گزارش تخلفات شهری و... .
  ارزیابی عملکرد مناطق در راستای سیاست‌ها و برنامه عملیاتی و اجرایی با توجه به شاخص‌های سنجش دقیق و کاربردی.
  ارتباط مستمر با اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی (اتاق اصناف) برای ساماندهی و پیشگیری از تخلفات و برنامه‌ریزی و برخورد با متخلفان هر صنف با محوریت اتحادیه صنف مورد نظر و همچنین برگــزاری جــلســـات مســتــمــر با اتحادیه‌های دارای افراد صنفی پرتخلف در خصوص پیشگیری از تخلفات و کنترل متخلفان هرصنف.
  ایجاد گشت مشترک با اتحادیه‌ها برای اعزام بازرس و رفع تخلفات سدمعبر صنوف.
  سازماندهی کارکنان در مشاغل با توجه به مدرک تحصیلی و تخصص و توانمندی‌ها.
  تجلیل از کارکنان وظیفه‌شناس و افزایش انگیزش و اشتیاق شغلی برای انجام وظایف محوله در کارکنان اداره کل.
  ساماندهی وضعیت خودروهای حمل بار درون‌شهری (حمل اسباب منزل)
  ساماندهی فعالیت تبلیغاتی و بازاریابی تاکسی‌های اینترنتی و شبکه‌ای (آموزش و جمع‌آوری تخلفات).
  بهینه‌سازی هزینه‌های اجرایی و عملیاتی (نیروی انسانی، وسایل نقلیه و...).
  تأکید بر پیشگیری از تخلفات شهری با استفاده از فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندی و رفع تخلفات توسط متخلفان.
افــــــزایــــش آرای تـــــمــهیــدات (توصیه‌های کمیسیون بند 20) متناسب با فصول و شرایط محیطی.
تکمیل تجهیزات و امکانات اکیپ‌های پیشگیری و رفع تخلفات شهری.
  همکاری در ستاد مدیریت بیماری کرونا و ستاد استقبال از بهار و چالش‌های پیش رو و ....
  نیاز به تشکیل کارگروه اصفهان بزرگ برای برخورد یکسان و قانونی با تخلفات شهری در شهرهای هم‌جوار اصفهان.
  مشکلات محیط زیستی و مزاحمت ناشی از صنایع بزرگ و شهرک‌های صنعتی اطراف شهر اصفهان.
  لزوم بازنگری طرح جامع و تفضیلی حریم و شهرهای هم‌جوار اصفهان.
 وجود بافت‌های ناهمگون مجاور و لزوم نظارت و توجه ویژه به ایجاد کاربری‌های سازگار در توسعه شهری و همچنین سازگاری هم‌جواری‌ها.
  عدم اطلاع کافی شهروندان از قوانین و مقررات شهری به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات شهری.
  اجرای قطعی آرای کمیسون ماده صد.
تــحقــق چــشم‌انداز شهرداری الکــتــرونیــک با تــوانــمــند‌ســازی زیرساخت و ساختار فناوری اطلاعات و استفاده فناوری‌های نوین.
  پررنگ‌کردن نقش اتحادیه‌های صنفی در برخورد نظامند با تخلفات شهری صنوف باتوجه به وظایف محول‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی کشور (مواد 17 و 26 و 27 و 28).
  وجود صنوف غیر‌متناسب با محل و نوع شغل در سطح شهر و تأکید بر صدور پروانه فعالیت صنوف صرفا در مکان‌های مجاز و با توجه به متراژ و شرایط محل.
  خلاف‌سازی در ارگان‌های نظامی یـــکی از مــعضـــلات در انــجـــام مأموریت‌های اجرای ماده 100 است که هرچند به صورت موضعی با این موضوع برخورد شده است، اما با درنظرگرفتن محدودیت‌ها در ورود به اراضی نظامی و اعمال ماده 100 به‌خصوص اجرای آرا موجب سوء‌استفاده مراکز نظامی در تغییر کاربری و نقض طرح تفضیلی شده است که به‌طبع برنامه‌ریزی و پیگیری حقوقی در سطح ملی می‌تواند از رشد و توسعه این بی‌نظمی و قانون‌گریزی جلوگیری کند.
  افزایش انگیزش و اشتیاق شغلی برای انجام وظایف محوله در کارکنان از طریق پیگیری بهبود وضعیت حقوقی، معیشتی و رفاهی کارکنان.
  موانع و محدودیت قانونی بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره ذیل آن برای رفع خطر از مجتمع‌های مسکونی خصوصی و همچنین پاساژها (اماکن عمومی) ناایمن در شهرها.
 عدم هـــم‌خوانی پاره‌ای از دستورالعمل‌های ابلاغی در ارتباط با تخلفات یا برای ساماندهی معضلات شهری.
  عدم مسئولیت پذیری تشکلات صنفی و دیگر دستگاه‌های مرتبط برای جانمایی و احداث و انتقال پاره‌ای از مشاغل آلاینده و مزاحم و گاهی مقاومت به انحای مختلف موجب چالش‌های زیست محیطی و افزایش نارضایتی شهروندان شده است که این مجموعه آن‌ها را بررسی و پیگیری می‌کند.

 اقداماتی که در این مجموعه در حال اجرا هستند

بــهبود عـــملکرد اکیـــپ‌هــای تخصصی کنترل ساختمان از طریق افزایش دانش اجرایی و تجهیز امکانات بهینه و به روز نظیر پیگیری جهت تهیه سخت‌افزار و نرم‌افزار ثبت مکانمند و مکانیزه تخلفات شهری (تــبلت) و اتــاق کنترل (مانیتورینگ).
  توسعه عدالت خدمت‌رسانی از حریم و محدوده شهر اصفهان تا مناطق مرکزی شهر به صورت یکسان.
  تهیه، تدوین و به‌روز رسانی فرم و فرایندهای اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات در راستای بهبود روش‌های اجرایی و افزایش بهره‌وری سیستم.
  چابک‌سازی مجموعه در راستای ســیــاســـت‌هـــای کــلان شــهرداری اصفهان.
  اختصاص زمان ملاقات حضوری مدیر‌کل برای همه کارکنان و شهروندان.
  بازدید حضوری مدیر کل و رؤسای اداره و ناظران از موارد اعلامی شهروندان و پیگیری اجرا تا حصول نتیجه.
 پاسخ‌گویی اپراتور به صورت 24‌ساعته برای اطلاع‌رسانی و رسیدگی به مشکلات و معضلات تخلفات شهری.
 آموزش و فرهنگ‌سازی صنوف مزاحم و آلاینده از طریق اتحادیه‌های مربوطه.
  نظارت ناظران اداره‌کل بر عملکرد کارکنان مناطق در جهت انجام وظایف.
  ارتباط اداره‌کل با شهروندان و تعامل، همکاری و هماهنگی با سایر حوزه‌ها.
 کاهش هزینه رفع تخلفات شهری مناطق و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری از طریق بهینه‌سازی تعداد و ساعت کارکرد خودروهای استیجاری و مأموران‌ انتظامی.
 بررسی ویژه موارد اعلامی از سامانه ارتباط مردمی 137 و تلاش جهت کسب رضایت شهروندان.
  کاهش تخلفات با استفاده از اقدامات پیشگیرانه و آموزش شهروندی.
  طراحی و نصب بنرهای آموزشی جهت فرهنگ‌سازی و رعایت حقوق شـــهرونــدی در سطــح مــنــاطــق و همچنین تهیه و چاپ بروشور و پوستر به منظور توزیع در سطح صنوف تجاری برای آموزش تخلفات شهری مرتبط.
  ارتقای سطح اعتماد شهروندان به مجموعه فعالیت‌های شهرداری و همچنین ارتباط مؤثر بین کارکنان، مردم و معتمدان محله‌ها.
  تقدیر و تشکر از صنوف فاقد تخلفات شهری (سدمعبر و آلودگی محیط زیست).

چالش‌ها و معضلات این مجموعه

  نیاز به تشکیل کارگروه اصفهان بزرگ برای برخورد یکسان و قانونی با تخلفات شهری در شهرهای هم‌جوار اصفهان.
  مشکلات محیط زیستی و مزاحمت ناشی از صنایع بزرگ و شهرک‌های صنعتی اطراف شهر اصفهان.
‌‌لزوم بازنگری طرح جامع و تفضیلی حریم و شهرهای هم‌جوار اصفهان.
 وجود بافت‌های ناهمگون مجاور و لزوم نظارت و توجه ویژه به ایجاد کاربری‌های سازگار در توسعه شهری و همچنین سازگاری هم‌جواری ها.
  عدم اطلاع کافی شهروندان از قوانین و مقررات شهری به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات شهری.
  اجرای قطعی آرای کمیسون ماده صد.
  تحقق چشم‌انداز شهرداری الکتــرونیـــک با توانــمند‌ســـازی زیرساخت و ساختار فناوری اطلاعات و استفاده فناوری‌های نوین.
  پررنگ‌کردن نقش اتحادیه‌های صنفی در برخورد نظام‌مند با تخلفات شهری صنوف باتوجه به وظایف محول‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی کشور (مواد 17 و 26 و 27 و 28).
 وجود صنوف غیرمتناسب با محل و نوع شغل در سطح شهر و تأکید بر صدور پروانه فعالیت صنوف صرفا در مکان‌های مجاز و با توجه به متراژ و شرایط محل.
  خلاف سازی در ارگان‌های نظامی یــکی از مــعــضـــلات در انــجــام مأموریت‌های اجرای ماده 100 است که هرچند به صورت موضعی با این موضوع برخورد شده است، با درنظرگرفتن محدودیت‌ها در ورود به اراضی نظامی و اعمال ماده 100 بــه‌خــصوص اجــرای آرا مــوجب سوءاستفاده مراکز نظامی در تغییر کاربری و نقض طرح تفضیلی شده است که بالطبع برنامه‌ریزی و پــیگیری حــقوقی در ســطح مــلی می‌تواند از توسعه این بی‌نظمی و قانون‌گریزی جلوگیری کند.
  افزایش انگیزش و اشتیاق شغلی برای انجام وظایف محوله در کارکنان از طریق پیگیری بهبود وضعیت حقوقی، معیشتی و رفاهی آن‌ها.
 موانع و محدودیت قانونی بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره ذیل آن برای رفع خطر از مجتمع‌های مسکونی خصوصی و همچنین پاساژهای (اماکن عمومی) ناایمن در شهرها.
عـــدم هـــم‌خوانی پــــاره‌ای از دستورالعمل‌های ابلاغی در ارتباط با تخلفات یا برای ساماندهی معضلات شهری.
‌عدم مسئولیت‌پذیری تشکلات صنفی و دیگر دستگاه های مرتبط برای جانمایی و احداث و انتقال پاره‌ای از مشاغل آلاینده و مزاحم و گاهی مقاومت به انحای مختلف موجب چالش‌های زیست محیطی و افزایش نارضایتی شهروندان شده است.

آنچه در این چهار سال گذشت:

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 ، 22 و 23.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.